Lyrics

Mooi kwiet

Nao jaoren vol met liefde
Bleek het allemaol een spel
Iederien zee unaniem:
Wat bin ie een prachtig stel
Maor ie hebt er veur ekeuzen
Um niet veur oes te gaon
Hoe lang hej dit noe al volhölden
Dit dubbele bestaon

Ach, ik wil het ok nie weten
‘t Is mie allemaol wel best
Maor ie zult nog wel merken
Daj ’t veur joezölf verpest
Dat lange overwarken
Of ’s aovends even vort
Veur de aandacht van een aander
Veur oe was het net een sport

Ik kies niet veur verdriet
Ik kies mien eigen weg, zoaj ziet
En ik neem alle tied
Alle leugens, alle ontrouw, al het gif
Ben ik mooi kwiet

Ik was veur oe het einde
Zo zörgzaam en zo lief
Ik kende joen verleden
Van je ex, zo agressief
Hij sprak af met aand’re vrouwen
Och, die kerel was zo slecht
Kiek zölf es in de spiegel
En heur wie as ‘t zegt

Ie hadden het zölfs verzwegen
Toen ik vreug: Is het waor?
Maor ik was nog niet vertrokken
Of ie lag alweer klaor
Om oezölf weer weg te geven
Aan Jan en Alleman
Ik kan d’r wel om rouwen
Maor weej waor ‘k ok veur kiezen kan?

Ik kies niet veur verdriet
Ik kies mien eigen weg, zoaj ziet
En ik neem alle tied
Alle leugens, alle ontrouw, al het gif
Ben ik mooi kwiet

Mien ogen bint nou opend
Mien hart weer schoon en fris
En ik ben me goed bewust
Wat ik in mien leven mis
De tied hef mij goed holpen
Ik gao met volle kracht
Het leben weer tegemoet
Ja, wie had dat nou dacht?

Want ik keus niet veur verdriet
Ik keus mien eigen weg, zoaj ziet
En het giet zoas het giet
Ik gao deur met goeie moed
En oe…. ben ik mooi kwiet

Wat Ik Doe

Ik vind van niet
Dus zo heurt het niet
Iederiene hef zien mening altied klaor

Wat a’je döt
Ik vind het prut
Dus pas je noe maor an, dan is het klaor

Hoe stark ie ok bent
Met joen argument
Staar je daorop alsteblieft niet blind

Een ieder hef
Het volste recht
Zien eigen stem te hebben en te vinden wat e d’rvan vindt

Laot mij maor doen
Wat ik doe
Laot mij maor doen
Wat ik doe

Ik doe het mooi
Op mien manier
Ik doe het aanders dan de rest en dat heur je g’liek

Maor ze begriept
het allemaol niet
Ze nuumt het tegendraods en ik uniek

Laot mij maor doen
Wat ik doe
Laot mij maor doen
Wat ik doe

Bemui je nargens met
Behalve joen eigen leven
Ik kan d’r gien donder met
A’j commentaar gaot geven

Ik heb mij altied red
Ok zunder joen geklaog
En ik wil joen mening pas
As ik daorumme vraog!

Laot mij maor doen
Wat ik doe
Laot mij maor doen
Want dat doe ik goed!